.

.

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους, καθώς επίσης και από όσα  οριζόνται στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύει. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, είναι σημαντικό ο χρήστης/πελάτης, να κατανοήσει ότι μπορεί ή πρέπει να παρέχει προς εμας συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Οι παρόντες όροι χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο με την οποία συλλέγονται  δεδομένα από την ιστοσελίδα, καθώς και τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο χρήστης παρέχει σε εμάς κατά τη διάρκεια των παραγγελιών του στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα και στην παρούσα ιστοσελίδα. Η Σανδράκης και Σια Ο.Ε διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές. Τυχόν συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αυτός αποδέχεται όλες τις τυχόν τροποποιήσεις.

Δεν συλλέγουμε με κανέναν τρόπο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες/πελάτες του όπως π.χ. φύλο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κτλ. παρά μόνο τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη σε κρυπτογραφημένη μορφή χωρίς δυνατότητες αποκρυπτογράφησης.

Κωδικός πρόσβασης εισάγεται (προαιρετικά) από τον πελάτη για να τον αναγνωρίζει αυτόματα το σύστημα σε επόμενη επίσκεψη του. Το e-mail του πελάτη συλλέγεται (προαιρετικά) για την αυτόματη αποστολή ενημερωτικών e-mail σχετικά με την παραγγελία του (αντίγραφο), τα στάδια εκτέλεσης, ενημέρωση για τυχόν ανοικτά υπόλοιπα, ενημέρωση διαθεσιμότητας κτλ.

Οι χρήστες/πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν οι ίδιοι το επιθυμούν. 

Ο ιστότοπός μας παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες/μέλη του να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης (χρήση πρωτοκόλλου SSL, ειδικών αλγόριθμων κρυπτογράφησης δεδομένων κ.τ.λ.) . Η ιστοσελίδα μας διαθέτει ειδικό πιστοποιητικό SSL με το χαρακτηρισμό και αναγνώριση του δικτυακού τόπου ώς ασφαλούς (secured) το οποίο ανανεώνουμε κάθε 1 έτος.

 Από τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες της ιστοσελίδας μας, ζητείται να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, ή να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή να στείλουν email στο ….. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Σανδράκης και Σια Ο.Ε,  προκειμένου οι χρήστες/πελάτες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα και την εταιρία, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Η Σανδράκης και Σια Ο.Ε συλλέγει προσωπικά στοιχεία των πελατών/ χρηστών της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στην ιστοσελίδα μας και τα οποία μπορεί να ζητηθούν είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, Ηλεκτρονική διεύθυνση (email), ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του πελάτη, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας, στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης. Τα ανωτέρω στοιχεία ο χρήστης μπορεί να ζητηθεί να μας τα παρέχει : α) κατά την εγγραφή του ως πελάτης, β) προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του, γ) για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που μπορεί να πραγματοποιηθούν κατα διαστήματα. Η εταιρία μας  κάνει χρήση των πληροφοριών που ο χρήστης/πελάτης δίνει κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί του σχετικά με (1) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του, (2) για την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (3) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την Σανδράκης και Σια Ο.Ε, (4) ειδικές προσφορές της Σανδράκης και Σια Ο.Ε, (5) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από την Σανδράκης και Σια Ο.Ε στέλνοντας το αίτημα του μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διέυθυνση peroukes-sandrakis.gr. 

Η Σανδράκης και Σια Ο.Ε δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών/πελατών σε τρίτους, που δε σχετίζονται συμβατικά με την ίδια, χωρίς πρότερη συναίνεση /συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη/πελάτη εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους του πρότερη συναίνεση επιτρέπεται και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις όταν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης. 

Οποιοδήποτε δικαιολογητικό, έγγραφο κλπ πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο τμήμα της Σανδράκης και Σια Ο.Ε. Η εκ μέρους του πελάτη/χρήστη προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι αυτός συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Σανδράκης και Σια Ο.Ε για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

 Το peroukes-sandrakis.gr  τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή.  Δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική, στον επισκέπτη/μέλος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του.

 Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης/μέλος δικαιούται να ενημερωθεί σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το peroukes-sandrakis.gr . Η σχετική αίτηση οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στη διεύθυνση της εταιρείας, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα του αιτούντος, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το peroukes-sandrakis.gr  υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο του. Ειδικότερα μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμα και διαγραφή τους.

 Το peroukes-sandrakis.gr  συλλέγει στη βάση δεδομένων του δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη/μέλους, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου του (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου (domain name), ο μοναδικός κωδικός σύνδεσης του στην ιστοσελίδα (Session ID) καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ του (ανάλυση οθόνης, ταυτότητα browser). Τα δεδομένα όμως αυτά δε σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγονται αυτόματα, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους και σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του συστήματος, καθώς και με την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.

Η εταιρεία μας εγγυάται την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών της σε ασφαλή βάση δεδομένων. Παρόλα αυτά σε περίπτωση διαρροής, υποκλοπής, απώλειας προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων, δεσμεύεται να ενημερώσει έγκαιρα, γραπτώς ή τηλεφωνικώς τους πελάτες της εντός 72 ωρών από τη στιγμή του συμβάντος. Επιπλέον δεσμεύεται να προβεί σε ενέργειες αποκατάστασης, επαναφοράς των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση απώλειας από το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας που διατηρεί στο διακομιστή.

 Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στην ιστοσελίδα μας διατηρούνται σε σύγχρονη-ασφαλή βάση δεδομένων τύπου Microsoft SQL Server 2016. Η εταιρεία μας έχει φροντίσει ώστε να λαμβάνονται καθημερινά αυτόματα αντίγραφα ασφάλειας της βάσης δεδομένων από τον διακομιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας. Η σύνδεση του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, και η διαβίβαση των πληροφοριών γίνεται μέσω ασφαλούς προτόκολου.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να μεταβιβάσει κάποια ελάχιστα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (ονοματεπώνυμο, e-mail) σε τρίτους φορείς/οργανισμούς με σκοπό την διευθέτηση της πληρωμής/εξόφλησης της παραγγελίας του. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο προς έμπιστους φορείς που συνεργαζόμαστε όπως η PayPal και οι ελληνικές τράπεζες, όταν ο πελάτης επιλέξει να πληρώσει με paypal ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Όπως αναφέρθηκε η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους/ιστοσελίδες οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Σανδράκης και Σια Ο.Ε. για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. Η Σανδράκης και Σια Ο.Ε  επιτρέπει και παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες  να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στη Σανδράκης και Σια Ο.Ε. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η Σανδράκης και Σια Ο.Ε θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα.

COOKIES

Στον ιστοτόπο peroukes-sandrakis.gr χρησιμοποιούνται μικρά αρχεία δεδομένων - κειμένου (Cookies) που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η χρήση των cookies γίνεται προκειμένου να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας και κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας προκειμένου να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστοτόπο peroukes-sandrakis.gr δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή  προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Εάν η συλλογή πληροφοριών μέσω cookies δεν είναι επιθυμητή απο εσάς, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου ώστε να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να ερωτάστε κάθε φορά, προτού αποθηκευτεί ένα cookie, αν επιθυμείτε την απόρριψη ή την αποδοχή αυτού.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τους παρακάτω τύπους cookies:

α. Session Cookies: Τα session cookies χρησιμοποιούνται αυτόματα μετά την εγγραφή του χρήστη μόνο για την αναγνώριση της εισόδου του στην ιστοσελίδα μας σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ώστε να μην απαιτείται η σύνδεση του εκ' νέου. Session cookies είναι το e-mail που δήλωσε ο χρήστης κατά την εγγραφή και σε κρυπτογραφημένη μορφή ο κωδικός πρόσβασης (για πελάτες-μέλη).

β. Cookies Προτιμήσεων: πρόκειται για cookies που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη, με σκοπό την βελτίωση της εμπειρία και την διευκόλυνση κατά την πλοήγηση του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

γ. Cookies Λειτουργικότητας: επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist ή/και watchlist.

δ. Cookies Διαφήμισης: με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να εμφανίζουμε διαφημίσεις ή προτεινόμενα προϊόντα σχετικές με τα ενδιαφέροντά του πελάτη/μέλους, ώστε να τον βοηθήσουμε να βρεί ευκολότερα αυτό που αναζητάει.

ε. Cookies Στατιστικών: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

 Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο peroukes-sandrakis.gr , προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει με σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα, στοιχεία επικοινωνίας. Το peroukes-sandrakis.gr  δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/μέλη των υπηρεσιών αυτών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Δικαίωμα φορητότητας: Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως - με e-mail (φόρμα επικοινωνίας) ή απλή αλληλογραφία - από την εταιρεία μας να του προμηθεύσει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί στη βάση δεδομένων ή σε άλλες μορφές αρχείων. Επιπλέον, έχει ο ίδιος την δυνατότητα να λάβει σε ψηφιακή μορφή αρχείου τύπου PDF ή CSV όλα τα προσωπικά δεδομένα καθώς και το ιστορικό παραγγελιών που διατηρούμε στη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, στο προφίλ του στην επιλογή: Ο λογαριασμός μου -> Προσωπικά δεδομένα GDPR -> Τα προσωπικά δεδομένα μου.

 Δικαίωμα στην ενημέρωση: Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως με e-mail (φόρμα επικοινωνίας) τους λόγους και τις ακριβείς διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία μας για την επεξεργασία/διανομή/χρήση των προσωπικών του δεδομένων. 

 Δικαίωμα άρνησης/αντίρρησης: Ο πελάτης/μέλος μπορεί να αιτηθεί εγγράφως με e-mail (φόρμα επικοινωνίας) για ιδίους λόγους, από την εταιρεία, την απαγόρευση του δικαιώματος επεξεργασίας ή χρήσης/μεταβίβασης των προσωπικών του δεδομένων.

 Δικαίωμα επεξεργασίας: Ο πελάτης/μέλος μπορεί να δεί και να επεξεργαστεί ο ίδιος όποτε επιθυμεί τα προσωπικά του δεδομένα αφού συνδεθεί ως μέλος στο λεκτρονικό μας κατάστημα μέσα από την επιλογή "ο λογαριασμός μου". Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την εταιρεία μας, την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλώνωντας μας εγγράφως με e-mail τα στοιχεία που επιθυμεί να τροποποιηθούν.

 Δικαίωμα στη λήθη: Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα πλήρους, άμεσης και αμετάκλητης διαγραφής του λογαριασμού του αποστέλλοντας μας ένα γραπτό αίτημα συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας. Αποδέχεται ότι με την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων: i) δεν θα έχει πλέον δικαίωμα σύνδεσης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ii) δεν θα έχει πρόσβαση στο ιστορικό με τις παραγγελίες του από το e-shop μας iii) η εταιρεία μας δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και συνεπώς διακόπτεται κάθε μορφής δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη iv) δεν θα έχει δικαίωμα ανάκτησης ή τροποποίησης των προσωπικών του δεδομένων μετά την διαγραφή v) μπορεί όποτε θέλει να κάνει εκ νέου εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με τα ίδια στοιχεία."Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, πληροφορίες, διόρθωση, περιορισμό ή διαγραφή δεδομένων, καθώς και την ανάκληση της συγκατάθεσης ή την αντίρρηση σε συγκεκριμένη χρήση δεδομένων, επικοινωνήστε μe τον κύριο Σανδράκη Σωτήρη(email : sandrakishair@gmail.com , τηλ. 6948629410.

 Η εγγραφή του πελάτη στη λίστα τακτικών ενημερώσεων μέσο e-mail (newsletter) δεν είναι υποχρεωτική. Ο πελάτης/μέλος μπορεί να ακυρώσει/αναιρέσει τη συναίνεση του για εγγραφή του e-mail του στη λίστα τακτικών ενημερώσεων της εταιρείας μας (newsletter) απο-επιλέγοντας την επιλογή "Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο" από την σελίδα "Προσωπικά Στοιχεία" στο λογαριασμό του.

0
0