.

.

Η ιστοσελίδα μας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα παροχής υπηρεσιών.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

- κούρεμα                   ποστίς                                                     27€

- κούρεμα                 περούκας                                                  42€

- τοποθέτηση/επανατοποθέτηση ποστίς(περιλαμβάνει κούρεμα)      70€

- βαφή περούκας/ποστίς                                                             κατόπιν συνεννόησης

0
0