Κόλληση ποστίς

Κόλληση περιφέρειας ποστίς με ταινιες

Αφαίρεση ποστις